Cum instalez Elasticsearch?

Elasticsearch este un motor de căutare și analiză distribuit, gratuit și deschis
pentru toate tipurile de date, inclusiv textuale, numerice, geospațiale,
structurate si nestructurate. Elasticsearch este construit pe Apache Lucene
și a fost lansat pentru prima data în 2010 de Elasticsearch N.V. (acum cunoscut
sub numele de Elastic). Cunoscut pentru API-urile REST simple, natura distribuită,
viteza si scalabilitatea, Elasticsearch este componentă centrală a Elastic Stack,
un set de instrumente gratuite și deschise pentru ingestia, îmbogățirea, stocarea,
analiza și vizualizarea datelor. Denumit, în mod obisnuit, ELK Stack (după
Elasticsearch, Logstash și Kibana), Elastic Stack include acum o bogată colecție
de agenți de transport ușor, cunoscuți sub numele de Beats, pentru trimiterea datelor
către Elasticsearch.

  • Se intra pe server în SSH (xShell, putyy) și se instalează serviciul

rpm –import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

  • Ulterior: nano /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo se adaugă

[elasticsearch-7.x] name=Elasticsearch repository for 7.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/oss-7.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-m

  • Se rulează comanda:

yum -y install elasticsearch-oss

cp -pv /etc/elasticsearch/jvm.options /etc/elasticsearch/jvm.options.original

  • Se adaugă:

nano /etc/elasticsearch/jvm.options
#-Xms2g
#-Xmx2g
# Se setează la o optime din memoria RAM
-Xms512m
-Xmx512m

systemctl enable –now elasticsearch
systemctl status elasticsearch

  • Se verifică dacă elasticsearch rulează prin:

curl http://127.0.0.1:9200

Pentru a seta Elasticsearch să ruleze în Magento este necesară:

  • logarea in Admin Stores > Settings > Configuration > Catalog > Catalog Search;
  • în lista Search Engine se selecteaza versiunea de Elasticsearch;

Se poate verifica conexiunea apăsând butonul Test Connection.

După ce Elasticsearch a fost setat este necesară o reindexare cât și Page Cache refresh/reîmprospătare.

  • Cache-ul se poate reîmprospăta din Admin > Settings > Cache Management
  • Reindexarea se face rulând una din următoarele comenzi în SSH:

bin/magento indexer:reindex catalogsearch_fulltext
bin/magento indexer:reindex

Comenzile în SSH nu se rulează cu root ci cu user-ul aferent.

>
Bożena Irișec
Pasionată de e-commerce și tehnologii noi. Iubitoarea literaturii clasice și a istoriei aristocrației în Europa.