Instalare Magento 2.4.2 din cPanel

Cauți un tutorial practic pentru instalarea platformei de e-commerce Magento 2.4.2 din cPanel? Ai nimerit la locul potrivit.

Magento 2.4.2 din cPanel

Pași instalare Magento 2.4.2 din cPanel

 • Se dezactivează din WHM – Shell Fork Bomb Protection
 • EasyApache -> se activează mod_version
 • SSH:

yum -y install java-1.8.0-openjdk java-1.8.0-openjdk-devel

rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
 • În: nano /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo se adaugă:

[elasticsearch-7.x]
name=Elasticsearch repository for 7.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/oss-7.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-m

yum -y install elasticsearch-oss

cp -pv /etc/elasticsearch/jvm.options /etc/elasticsearch/jvm.options.original nano /etc/elasticsearch/jvm.options
#-Xms2g
#-Xmx2g #
Se setează la o optime din memoria RAM
-Xms512m
-Xmx512m

systemctl enable –now elasticsearch

systemctl status elasticsearch
 • Verifică dacă elasticsearch rulează prin:

curl http://127.0.0.1:9200

 • Comentează open_basedir și din disable_functions scoate popen:

yum -y install libsodium

yum -y install libsodium libsodium-devel

/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/bin/pecl install libsodium

 • Instalare Redis:

rpm -ivh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -ivh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
yum -y install redis –enablerepo=remi –disableplugin=priorities
systemctl enable redis
systemctl start redis

 • Copiază tot în terminal:

for phpver in $(ls -1 /opt/cpanel/ |grep ea-php | sed ‘s/ea-php//g’) ; do
cd ~
wget -O redis.tgz https://pecl.php.net/get/redis
tar -xvf redis.tgz
cd ~/redis* || exit
/opt/cpanel/ea-php”$phpver”/root/usr/bin/phpize
./configure –with-php-config=/opt/cpanel/ea-php”$phpver”/root/usr/bin/php-config
make && make install
echo ‘extension=redis.so’ > /opt/cpanel/ea-php”$phpver”/root/etc/php.d/redis.ini
rm -rf ~/redis*
done

/scripts/restartsrv_httpd

/scripts/restartsrv_apache_php_fpm

 • Verifică dacă extensia PHP este instalată pe fiecare versiune prin:

for phpver in $(ls -1 /opt/cpanel/ |grep php | sed ‘s/ea-php//g’) ; do
echo „PHP $phpver” ; /opt/cpanel/ea-php$phpver/root/usr/bin/php -i |grep „Redis Support”
done

 • Output-ul ar trebui să fie următorul:

PHP 55
Redis Support => enabled
PHP 56
Redis Support => enabled
PHP 70
Redis Support => enabled
PHP 7X
Redis Support => enabled

 • Setări standard Redis:

nano /etc/redis.conf

timeout 1
Se decomenteaza : save 3600 1
save 300 10
save 60 10000
maxclients 2000
maxmemory 512M
Memoria se seteaza in functie de specificatiile serverului, de ex 512M pentru un server cu 4G

Ulterior din cPanel se crează user și baza de date cu toate privilegiile.

 • se merge în locatie, ex : cd /home/tutorial/public_html
 • se schimbă user-ul din SSH cu user-ul aferent cPanel, ex. : su <userul>

A NU SE INSTALA CU ROOT!

 • Ulterior, după ce s-a schimbat user-ul, se introduc toate liniile de mai jos dar modifică baza de date, base_url, db username și parola. cu ce a fost setată înainte în cPanel:

bin/magento setup:install –backend-frontname=”admin” \
–db-host=”localhost” \
–db-name=”tutorial_mxhost” \
–db-user=”tutorial_mxhost” \
–db-password=”tCLEj4Jqs9MMP6pp” \
–language=”en_US” \
–currency=”EUR” \
–timezone=”Europe/Bucharest” \
–use-rewrites=1 \
–use-secure=0 \
–base-url=”http://tutoriale.mxhost.info” \
–base-url-secure=”https://tutoriale.mxhost.info” \
–admin-user=adminuser \
–admin-password=123123q \
–admin-email=tutorial@mxh.ro \
–admin-firstname=admin \
–admin-lastname=user \
–cleanup-database

 • După instalare se dau următoarele comenzi tot cu user-ul aferent din cPanel:

php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento index:reindex
php bin/magento setup:static-content:deploy -f
php bin/magento cache:flush

 • Ulterior se intră în platformă cu http:/domeniul.ro/admin (la instalare se poate modifica din admin în orice alt nume custom la linia –backend-frontname=”admin” \ ) și se activează 2FA.
Andreea Cioata
>
Andreea Cioata