Instalare Magento 2.4.2 pe Plesk

SSH:

yum -y install java-1.8.0-openjdk java-1.8.0-openjdk-devel

rpm –import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

 • În : nano /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo se adaugă:

[elasticsearch-7.x]
name=Elasticsearch repository for 7.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/oss-7.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-m

yum -y install elasticsearch-oss

cp -pv /etc/elasticsearch/jvm.options /etc/elasticsearch/jvm.options.original

nano /etc/elasticsearch/jvm.options

#-Xms2g

#-Xmx2g #

Se setează la o optime din memoria RAM

-Xms512m

-Xmx512m

systemctl enable –now elasticsearch

systemctl status elasticsearch

 • Se verifică dacă elasticsearch rulează prin:

curl http://127.0.0.1:9200

 • Din Websites & Domains dă click pe PHP Settings:
 1. Openbasedir none
 2. Disable functions : none
 3. Apply -> OK

yum -y install libsodium

yum -y install libsodium libsodium-devel

yum install plesk-php74-devel

 • debifează din Apache & nginx Settings -> Restrict the ability to follow symbolic links
 • verifică daca Redis este instalat:

/opt/plesk/php/7.X/bin/php -m | grep redis

Setări Redis:

nano /etc/redis.conf

timeout 1
maxclients 2000
maxmemory 512M
Memoria se seteaza in functie de specificatiile serverului, de ex 512M pentru un server cu 4G

service redis restart

 • În Web Hosting Access setează numele user-ului.
 • La secțiunea Access to the server over SSH pune /bin/bash și apasă OK.
 • Din terminal mergi în locația cd /var/www/vhosts/domeniu/httpdocs
 • Schimbă user-ul și magento, spre exemplu, dacă ăsta a fost user-ul creat în web hosting access.
 • Din Plesk crează user-ul și baza de date cu toate privilegiile.
 • Copiaza în httpdocs arhiva de aici <<<<< https://www.dropbox.com/s/dabtec3xbk17f3b/magento-ce-2.4.2-p1-2021-04-22-10-49-09.zip?dl=1 >>>>> se poate lua cu wget sau se descarcă local, urcă în public_html și dezarhivizează.

A NU SE INSTALA CU ROOT!

 • Ulterior, dupa ce s-a schimbat user-ul, introdu toate liniile de mai jos, dar a modifică parametrii bazei de date, base_url, db username și parola cu ce a fost setat înainte în Plesk:

/opt/plesk/php/7.4/bin/php -dmemory_limit=6G -c /var/www/vhosts/plesk.mxhost.info/httpdocs/etc/php.ini bin/magento setup:install –backend-frontname=”admin” \
–db-host=”localhost” \
–db-name=”admin_123″ \
–db-user=”admin_123″ \
–db-password=”?623uvrQ” \
–language=”en_US” \
–currency=”EUR” \
–timezone=”Europe/Bucharest” \
–use-rewrites=1 \
–use-secure=0 \
–base-url=”http://plesk.mxhost.info” \
–base-url-secure=”https://plesk.mxhost.info” \
–admin-user=adminuser \
–admin-password=123123q \
–admin-email=tutorial@mxh.ro \
–admin-firstname=admin \
–admin-lastname=user \
–cleanup-database

 • După instalare, dă următoarele comenzi tot cu user-ul aferent din Plesk:

/opt/plesk/php/7.4/bin/php -dmemory_limit=6G -c /var/www/vhosts/plesk.mxhost.info/httpdocs/etc/php.ini bin/magento setup:di:compile
/opt/plesk/php/7.4/bin/php -dmemory_limit=6G -c /var/www/vhosts/plesk.mxhost.info/httpdocs/etc/php.ini bin/magento setup:static-content:deploy en_US -f
/opt/plesk/php/7.4/bin/php -dmemory_limit=6G -c /var/www/vhosts/plesk.mxhost.info/httpdocs/etc/php.ini bin/magento indexer:set-mode schedule
/opt/plesk/php/7.4/bin/php -dmemory_limit=6G -c /var/www/vhosts/plesk.mxhost.info/httpdocs/etc/php.ini bin/magento index:reindex
/opt/plesk/php/7.4/bin/php -dmemory_limit=6G -c /var/www/vhosts/plesk.mxhost.info/httpdocs/etc/php.ini bin/magento cache:enable
/opt/plesk/php/7.4/bin/php -dmemory_limit=6G -c /var/www/vhosts/plesk.mxhost.info/httpdocs/etc/php.ini bin/magento cache:clean

Daca dă eroare 502 mergi în Apache & nginx Settings for domeniu și adaugă la Additional nginx directives sau direct în nginx.conf următoarele două linii:

proxy_buffers 8 16k;
proxy_buffer_size 32k;

Ulterior intră în platforma cu http://plesk.cyberfolks.info/admin (la instalare se poate modifica din admin în orice alt nume custom la linia –backend-frontname=”admin” \ ) și activează 2FA.

>
Bożena Irișec
Pasionată de e-commerce și tehnologii noi. Iubitoarea literaturii clasice și a istoriei aristocrației în Europa.